ZADAR - Tankerska Next Generation, najmlađa brodarska kompanija u Hrvatskoj ima flotu od šest eko tankera.

Na kopnu TNG ima samo tri zaposlenika, istaknuo je direktor John Karavanić, kazavši kako je to dio investicijske politike kojom su se obvezali troškove administracije svesti na minimum da bi ulagačima omogućili maksimalni povrat na svoje ulaganje.

Većinu njihovih poslova obavlja suvlasnik i stariji brat Tankerska plovidba. Na brodovima Tankerska Next Generation kruh zarađuje oko 260 pomoraca. Sve su to mahom djeca Tankerske plovidbe, kazao je direktor Karavanić u intervujuu za Globus.