Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA objavila je natječaje za dva radna mjesta na neodređeno vrijeme - savjetnika/cu u Odjelu za pripremu EU projekata te višeg stručnog suradnika/ce u Odjelu za regionalni razvoj.

Natječaji traju do 24. veljače, a uvjete prijave potražite na stranicama ZADRA NOVE.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se putem pisane zamolbe na adresu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar ili na e-mail: zadra@zadra.hr