Nakon šest godina stečaja, brojnih stečajnih upravitelja i zavrzlama, kaljsko remontno brodogradilište Nauta Lamjana izašlo je iz stečaja bez prodaje imovine. Stečajni postupak 20. siječnja zaključila je sutkinja Trgovačkog suda Tina Grgas.

Stečajni upravitelj Damir Šebetić dva je dana ranije obavijestio sud da je namirio nesporne obveze stečajne mase te da je za sporne obveze stečajne mase s osnove odvjetničkih troškova u iznosu od 1.241.470,00 kuna, troškova vještačenja poslovanja prijašnjeg stečajnog upravitelja Aleina Khana u iznosu od 30.000,00 kuna te nagrade za rad istom u iznosu od 640.000 kuna, koju je ovaj sud odbio, rezervirao potrebna sredstva.

Donošenjem ovog rješenja prestaju službe stečajnog upravitelja dužnika i članova odbora vjerovnika tj. skupštine vjerovnika te je Nauta Lamjana ponovno stekla pravo slobodnoga raspolaganja stečajnom masom.

To znači da se "škver" vraća u ruke tvrtki koja je prouzašla iz Jupiter fonda, a koji su najveći vjerovnici. Oni će izabrati direktora tvrtke koji će nastaviti voditi poslovanje Nauta Lamjane koja  je završila u stečaju zbog par stotina tisuća kuna. Vjerovnici su prihvatili stečajni plan kojeg je napravio smijenjeni upravitelj Alen Khan. Tim planom se među ostalim očekuje milijunska odšteta od Države za korištenje pomorskog dobra.