ZADAR- U gradskom proračunu za zonu Crno, proglašenu svojedobno navjećim zadarskinm razvojnim projektom, namijenjeno je  320 tisuća kuna u 2017. godini

Isti iznos je bio lani, a projekcija za 2018. godinu je dvostruko veći iznos.

Planiran i novci za poslovnu zonu Crno odnose se na troškove iz mjene projektne dokumentacije (tj. preprojektiranje po fazama) za komunalnu infrastrukturu GZ Crno te plaćanja vodnog doprinosa, a vezano za preseljenje gradskih komunalnih društava u Crno te stavljanja dijela zone u komercijalnu upotrebu za potencijalne i nvestitore. Navedenim izmjenama planira se u 1. fazi izgradnje staviti u funkciju oko 60 ha površine GZ Crno čime bi postojeći elektroenergetski kapaciteti na tom području bili dostatni za ovu fazu izgradnje GZ Crno. Zbog toga ne bi trebali graditi novu trafostanicu i dalekovod do zone Crno koja u cjelokupnom projektu predstavlja značajan trošak, objasnio je  Ivica Katić, pročelnik za gospodarstvo što bi se u 2017. godini trebalo događati sa zonom koja je prije desetak godina planirana na 400 hektara.