Sutkinja Trgovačkog suda Tina Grgas donijela je rješenje kojim se po službenoj dužnost razrješava Blaž Savić kao stečajni upravitelj zadarske tvrtke VAG, dok je za novog upravitelja određen Predrag Filajdić iz Slavonskog Broda.
Savić sa svojih 81 godinu, najstariji je ali i najdugovječniji stečajni upravitelj u Zadru.
On je 2012. godine postao stečajni upravitelj tvrtke VAG koja je bila u vlasništvu Davora Jurjevića.
Savić je i sam tražio da ga se razriješi na ročištu skupštine vjerovnika od prije tri dana koja je bila zakazana po službenoj dužnosti. Stečajni upravitelj je između ostalog u bitnom naveo da je još od samog otvaranja predmetnog stečajnog postupka u jako dobrim odnosima kako a ranijim zakonskim zastupnikom stečajnog dužnika Davorom Jurjevićem, tako i s članovima njegove obitelji, zbog čega:"... više ne bi bio u mogućnosti obavljati dužnost stečajnog upravitelja u ovom postupku, posebice zbog patnji i tegoba ranijeg direktora dužnika s kojim suosjeća zbog njegovog bivanja u četničkom logoru ...", izjavio je Savić, što se navodi u rješenju sutkinje koja je temeljito obrazložila ulogu stečajnog upravitelja u rješenju o njegovom razrješenju.

On je tek nakon četiri godine tražio izuzeće „zbog pristranog odnosa" s vlasnikom tvrtke u stečaju, čime je teško zloupotrijebio svoja prava koja mu kao tijelu stečajnog postupka pripadaju po samom zakonu, oštetio vjerovnike stečajnog dužnika te isključivo svojom krivnjom doprinio dugotrajnosti predmetnog postupka, zaključila je nadležna sutkinja.

Iz njenog rješenja izdvajamo razloge zbog kojeg je donijela odluku, objavljenu na eoglasnoj:  
"Uzimajući u obzir činjenice da stečajni upravitelj u najvećem dijelu nije pravilno i potpuno postupao po navedenim nalozima i zaključcima ovog suda, usmenoj naredbi ovog suda od 20. travnja 2016., navedenim drugostupanjskim odlukama, da od dana otvaranja stečajnog postupka nije utvrdio točan sastav stečajne mase, da ne razlikuje institut troškova stečajnoga postupka od instituta ostalih obveza stečajne mase, da je izvršio brojne preinake predujma potrebnog za pokriće troškova daljnjeg vođena stečajnoga postupka tj. predračune troškova vođenja stečajnoga postupka na temelju kojih ni do dana donošenje ove odluke nije omogućeno sudu donošenje pravilnog zaključka o (ne)dostatnosti stečajne mase, kao ni za donošenje pravilne i zakonite odluke u ovoj pravnoj stvari u smislu odredbe čl. 203. Stečajnog zakona, da nije pravovremeno dostavljao izvješća koja je dužan dostavljati svaka 3 mjeseca, da o postojanju razloga za svoje izuzeće nije obavijestio ovaj sud još u trenutku kada je za iste saznao već tek nakon više od 4 godine od njihovog nastanka, utvrđeno je da isti postupio protivno izričitoj zakonskoj obvezi savjesnog i urednog obavljanja svoje dužnosti", navodi se u dugom obrazloženju odluke mlade sutkinje Grgas o smjeni  stečajnog upravitelja Blaža Savića.