Europska investicijska banka (EIB) financijskim jamstvima od 50 milijuna eura podupire HBOR (HRVATSKU BANKU ZA OBNOVU I RAZVOJ) s ciljem financiranja MidCap (srednje velikih) poduzeća i drugih prioritetnih projekata u Hrvatskoj. To je EIB-ova prva operacija u Hrvatskoj koja proizlazi iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI). Jamstva su postavljena kao dio Investicijskog plana za Europu - takozvani "Junckerov plan".

Ova operacija će biti ustrojena kao instrument podjele rizika kako bi se moglo pokriti i do 50% od kreditnog rizika povezanog s portfeljem postojećih kredita poduzećima u HBOR-u bilanci. Kao uvjet i su skladu sa sredstvima koja su na raspolaganju jamstvom, HBOR će odobravati nove kredite mail i srednje kapitaliziranim poduzećima te drugim prihvatljivim poduzećima u iznosu do 100 milijuna eura. Predloženi jamstveni instrument dizajniran je kako bi se financijskim posrednicima olakšala osiguranja novih kredita.

Plan investicija za Europu fokusiran je na jačanje europskih ulaganja za stvaranje radnih mjesta i rast. To čini tako što pametnije korištenje novih i postojećih financijskih sredstava, uklanjanje prepreka za ulaganja, pod uvjetom na vidljivost i tehničku pomoć investicijskih projekata. Investicijski plan već pokazuje rezultate. Projekti i sporazumi odobreni za financiranje u okviru EFSI-a očekuje se da će mobilizirati u ukupnim ulaganjima 154 milijarde eura preko 27 zemalja članica, a za podršku blizu 377,000 malim i srednjim poduzećima.

Dana 14. rujna 2016. godine, Komisija je predložila produljenje EFSI-a, povećanjem sredstava njegovog dosega i trajanja.

Više informacija pronađite na stranicama Informacijskog centra Europe Direct Zadar ili na Facebook stranici.