Prema podacima Financijske agencije, na dan 31. kolovoza, Zadarska županija se nalazi na 6. mjestu po iznosu duga blokiranih poslovnih subjekata. 

Najzaduženije su blokirane tvrtke s područja Grada Zagreba na koje se odnosilo 38,2% prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (7,2 milijarde kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata. 

Prema iznosu blokade slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 14% (2,7 milijardi kn), Primorsko-goranske s udjelom od 6% (1,1 milijarda kn), Istarske s udjelom od 5,9% (1,1 milijarda kn), Zagrebačke s udjelom od 5% (0,9 milijardi kn) te Zadarske županije s udjelom od 4% (0,8 milijardi kn).

Prosječan dug blokiranih poslovnih subjekata u Zadarskoj županiji narastao je za 5 % u odnosu na prošlu godinu.

Promatrano po djelatnostima, na zaduženost cjelokupnoga gospodarstva Republike Hrvatske najviše utječu blokirani poslovni subjekti iz područja trgovine na veliko i na malo. Po visini duga slijede poslovni subjekti iz područja građevinarstva, prerađivačke industrije te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.