Prvih šest mjeseci 2016. godine rezultati poslovanja biogradske Ilirije d.d. ukazuju na značajan nastavak rasta profitabilnosti u poslovanju.

Rast fizičkog prometa ostvaren je u sektoru hotelijerstva kroz rast broja noćenja za 2% i nautike iskazanu kroz rast broja uplovljavanja tranzitnih plovila za 14% i njihovih noćenja za 4%. Kamping sektor, zbog izrazitog sezonalnog karaktera poslovanja i kao posljedica iznimno lošeg vremena u mjesecu lipnju i nepovoljnog rasporeda praznika, bilježi očekivani pad fizičkog prometa i to za 3%.

Zabilježen je značajan rast operativne dobiti odnosno dobiti iz poslovnih aktivnosti Društva sa 17.251.656,41 kuna koliko je iznosila u drugom tromjesečju 2015. godine na 20.116.839,05 kuna u 2016. godini odnosno za 16,61% ili 2.865.182,64 kuna pratio je i rast dobiti sa 11.104.131,04 kuna, koliko je iznosila u drugom tromjesečju 2015. godine, na iznos od 13.650.968,51 kuna što je povećanje za 22,94% ili 2.546.837,47 kuna

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 150.857.300,00 HRK na iznos od 159.085.880,00 HRK.