Komisija nastoji održati konkurentnost EU-a u kontekstu pretvorbe globalnoga socijalnog i gospodarskog modela u moderno niskougljično gospodarstvo, potaknute Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.

Današnjim prijedlozima utvrđuju se jasne i pravedne smjernice za države članice kako bi se pripremile za budućnost i održale konkurentnost Europe. Smanjenje emisija dio je energetske unije i napredne klimatske politike.

Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: EU je postavio ambiciozan cilj smanjenja emisija i uvjeren sam da taj cilj možemo ostvariti zajedničkim naporom svih naših država članica. Obvezujući nacionalni ciljevi koje predlažemo pravedni su, fleksibilni i realistični. Oni daju pravi poticaj za značajnija ulaganja u, primjerice, sektore građevine, prometa, poljoprivrede i upravljanja otpadom. Prijedlozi su dokaz da smo napravili domaću zadaću i da održavamo svoja obećanja.

EU se 2014. jasno obvezala da će do 2030. smanjiti ukupne emisije stakleničkih plinova u svim sektorima gospodarstva za najmanje 40 % u usporedbi s razinama iz 90-ih. U današnjim prijedlozima iznose se obvezujući godišnji ciljevi za države članice od 2021. do 2030. u vezi s emisijama stakleničkih plinova u sektorima prometa, gradnje, poljoprivrede, otpada, korištenja zemljišta i šumarstva, kojima se doprinosi klimatskoj politici EU-a.

Novi se okvir temelji na načelima pravednosti, solidarnosti, ekonomičnosti i ekološkog integriteta. Uključene su sve države članice jer će one odlučivati o načinu na koji će provoditi mjere kako bi se ispunili ciljevi za 2030. Nadalje, Komisija predstavlja strategiju o mobilnosti uz nisku razinu emisija kojom se utvrđuje smjer razvoja mjera na razini EU-a u vezi s vozilima s niskom razinom emisije i bez emisije te alternativnim gorivima s niskim razinama emisije.

Više informacija pronađite na stranicama Informacijskog centra Europe Direct Zadar.