U kaljskoj uvali Vela Lamjana u utorak 19. siječnja montirana je nova dizalica za brodove do 6,3 tona, javljaju nam iz Općine Kali.

Investitor i koncesionar je kaljsko komunalno poduzeće Hripa d.o.o., a dizalica je montirana na platou rive ribarske luke Vela Lamjana, pored brodogradilišta Nauta Lamjana.

Time je uz remontno brodogradilište Nauta Lamjana koje vrši servis za veće brodove, ova ribarska luka i gospodarska zona dobila dodatan sadržaj, pa će se ubuduće nuditi usluga dizanja, spuštanja i pranja manjih ribarskih i ostalih brodova. 

Iz kaljskog komunalnog poduzeća naglašavaju da će u sezoni pružati i uslugu spuštanja i dizanja glisera za goste i turiste.

Uoči montiranja nekoliko su mjeseci trajali pripremni armirano-betonski radovi na postolju dizalice, te elektromonterski radovi. Nakon montiranja uslijedit će atestiranje, završni radovi na betoniranju platoa na kojem će se servisirati brodovi, te nakon natječaja za novo otočno radno mjesto - dizaličara, puštanje dizalice u rad.

Ribarska luka Vela Lamjana je pored Gaženice i putničke luke Zadar, jedna od tri luke osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku na području Zadarske županije. Od siječnja 2005. nalazi se pod nadležnošću Lučke uprave Zadar, a prije nekoliko mjeseci izdana je i lokacijska dozvola na projekt proširenja i dogradnje ribarske luke.