Mato Oberan, vlasnik obrta Morski ribolov "Galeb" iz Dubrovnika, dosadašnji predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore (HOK) od lipnja 2014. godine, na današnjoj 1. konstituirajućoj sjednici Ceha, izabran je za predsjednika Ceha u mandatu do 2018. godine.

Za potpredsjednika Ceha članovi Ceha izabrali su Boška Edisona iz Zadra. 

Mato Oberan rođen je 1970. godine u Dubrovniku, gdje je završio srednju školu poljoprivrednog smjera. U ribarstvu je trideset godina, najprije kao član ribarske družine, zatim kao partner kolegi obrtniku, a od 2002. godine i kao samostalni obrtnik.
Bio je dugogodišnji član i predsjednik Sekcije ribara pri Udruženju obrtnika Dubrovnik, a u mandatu 2011.-2014. bio je predsjednik Ceha ribara Dubrovačko-neretvanske županije, a predsjednik je i u novom mandatu do 2018. godine. Član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a je od 2011. godine. Iznimno je aktivan u radu komorskih institucija te je dobitnik niza priznanja za dugogodišnji doprinos obrtništvu Dubrovačko-neretvanske županije i zaštiti ribarske struke na razini RH. 

U novom sazivu Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a su i Stjepan Nedoklan, koji predstavlja Primorsko-goransku županiju, Danijel Strugar predstavlja Ličko-senjsku županiju, Robert Momić Istarsku županiju, Dušan Prelević Šibensko-kninsku županiju te Antonio Šunjić Splitsko-dalmatinsku županiju.