ZADAR- Dobit Adris grupe iz Rovinja u kojoj je i Cromaris sa sjedištem u Zadru, prije oporezivanja iznosi 402 milijuna kuna, a neto dobit je 351 milijun kuna.

U rezultat je uključeno i 138 milijuna kuna pripadajućeg negativnog rezultata Croatia osiguranja zbog visokih troškova restrukturiranja.Nadzorni odbor je predložio Glavnoj skupštini da se iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvoji iznos od 164 milijuna kuna za isplatu dividende, što iznosi deset kuna po dionici. Dividenda će biti isplaćena 28. srpnja 2015. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. srpnja 2015. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti.