Razvojna agencija Zadarske županije organizira seminar na temu: ''EBCL Europska potvrda poslovnih kompetencija (certifikat osnovnih i praktičnih poslovnih znanja)''. Seminar će se održati od 02.- 05. prosinca 2013. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Poduzetničkog inkubatora, Grgura Budislavića 99 (Novi Bokanjac).
EBCL je međunarodno priznat certifikat poslovnih znanja koji potvrđuje da njegov vlasnik ima temeljna znanja potrebna za: ulazak u poslovni svijet; vođenje koje uključuje donošenje financijskih odluka, financijsko upravljanje i kontroliranje projekata te osnivanje i vođenje novog poduzeća.

Teme seminara:

1. Poslovno zakonodavstvo
2. Poslovni ciljevi i pokazatelji
3. Računovodstvo
4. Kalkulacija i formiranje cijene
5. Primjena ključnih poslovnih kompetencija.

Predavač je gđa Ljiljana Pejić, predsjednica Hrvatske udruge konzultanata lokalne i regionalne samouprave, certificirana je voditeljica projekata Znanstvenog vijeća poslovnih kompetencija za Europu s EBC*L licencom.

Nakon ovog seminara novostečenim stručnim i praktičnim kompetencijama polaznici mogu:

• Poznavati poslovne oblike udruživanja, odgovornosti i zakonskih obveza za iste;
• Analizirati što se krije iza brojki i vrijednosti pokazatelja, napraviti kritički osvrt, odnos s drugim ekonomskim pokazateljima uspješnosti i moguće korekcije prvotnih zaključaka i poslovnih odluka, internu stopu rentabilnosti i projekcije profita (dobiti), ispravne komparativne analize (uspoređivanje istih ili sličnih poslovnih parametara s konkurencijom), izbor odgovarajućih pokazatelja i njihovu međuzavisnost;
• Razlikovati obvezne izvještaje financijskog računovodstva, računovodstva troškova i internog planiranja u poduzeću; planiranje likvidnosti i projekcije ciljanih poslovnih pokazatelja na temelju budžetirane bilance stanja i Računa dobiti i gubitka;
• Definirati i kreirati kalkulaciju proizvoda ili usluge te formiranje odgovarajuće cijene, posebne kriterije kod prodaje te oblike aktivnosti u cilju unapređenja prodaje;
• Praktično primjeniti znanja u svrhu pripreme i izrade analize kao potpore i sastavnog dijela poslovnog plana.

Svi polaznici seminara dobiti će potvrdu o sudjelovanju na seminaru.
Seminar je oslobođen kotizacije.

Sudjelovanje na seminaruje potrebno najaviti do četvrtka 28. studenog 2013. godine, na e-mail: marija.bosnic@zadra.hr ili na broj telefona 023 49 28 80.