Jadranski naftovod povećao je prihode od transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata za 15,9 posto, te oni iznose 308,6 milijuna kuna, pokazuje danas objavljeno izvješće za prvih devet mjeseci 2013. godine.
Ukupni prihodi, u iznosu od 329,7 milijuna kuna, za 1,8% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i za 7,9% od plana, kao rezultat većeg ostvarenja prihoda od prodaje.

Ukupni rashodi iznose 248,4 milijuna kuna i neznatno su niži u odnosu na iskazane rashode u prethodnoj godini, a od planiranih rashoda manji su za 1,5%. Poslovni rashodi čine 98,0% ukupnih rashoda u tekućem razdoblju, navodi se u izvješću.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 15,8 milijuna kuna, a financijski rashodi u iznosu od 4,9 milijuna kuna. Iako je u tekućem razdoblju zabilježen značajan pad kamatnih stopa, ostvaren je neto financijski dobitak u iznosu od 10,9 milijuna kuna.

Bruto dobit razdoblja, u iznosu od 81,4 milijuna kuna, veća je za 8,1% od ostvarene dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Iskazana neto dobit, u iznosu od 65,1 milijuna kuna, čini 19,7% ukupnih prihoda, odnosno 20,7% poslovnih prihoda.

U promatranom obračunskom razdoblju realizirana su ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 193,1 milijuna kuna, a financiranje je izvršeno iz vlastitih novčanih sredstava.