Prema financijskom izviješću Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. iskazala je za prošlu godinu dobit od 256.975.284,73 kuna. 


Za glavnu skupštinu predlaže se zakonska rezerva od pet posto dobiti ili 12.848.764,24 kuna.
Predloženo je da se isplati dividenda dioničaru društva za 2012. u iznosu od 244.126.520,49
kune te zadržana dobit od 18.193.996,73 kuna.
Donosi se odluka kojom se dobit Društva 256.975.284,73 kuna, uvećana za zadržanu dobit društva u iznosu od 18.193.996,73 HRK, sada u ukupnom iznosu 262.320.517,22 HRK, kao dividenda za poslovnu godinu 2012., isplati u cijelosti jedinom dioničaru Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt, Alpen Adria Platz 1, Republika Austrija.