Grad Zadar dobio je svoj građevinski internet portal www.gradimozadar.hr. Portal je nastao kao mjesto na internetu koje okuplja građevinski sektor s područja zadarske županije te Zadranima pruža niz korisnih usluga.

Novi internet portal je zanimljiv kako tvrtkama tako i građanima grada Zadra. Putem portala građani mogu zatražiti uslugu kućnog majstora, informacije o građevinskim kompanijama, aktualne akcije građevinskog sektora, vijesti...

Tvrtke i obrti mogu na stranicama internet portala besplatno objaviti svoje podatke. Podaci se objavljuju putem linka besplatno oglašavanje, a jedini uvjet je da tvrtka/obrt posluje na području zadarske županije te djeluje u građevinskom sektoru.

Ukoliko građani žele kvalitetnu i sigurnu uslugu građevinskih radova u svojem kućanstvu ili tvrtki mogu je zatražiti putem linka zahtjev za ponudu ili nazvati kućnog majstora, a mogu se i direktno povezati sa pružateljima usluga. Registrirane tvrtke mogu pregledavati zahtjeve za ponudu te slati svoje ponude potraživačima.