Nakon teksta o prosvjedu Bibinjaca zbog postavljanja bazne stanice u njihovom mjestu, oglasio se i Vipnet.

Vipnet za investiciju, koja ima za cilj poboljšanje kvalitete govorne i podatkovne usluge na području Bibinja, ima sve potrebna odobrenja i suglasnosti nadležnih tijela.

S obzirom na zahtjeve naših korisnika za dodatnim poboljšanjem kvalitete mobilnog signala na tom području želja nam je postaviti objekt kako bi svim korisnicima omogućili kvalitetno korištenje proizvoda i usluga na području cijele Hrvatske, pa tako i na području Bibinja. Uostalom, na to nas obvezuje i naša koncesijska dozvola. Dok se dio korisnika protivi postavljanju baznih stanica, veći dio korisnika želi kvalitetan signal.

Pretpostavka uklanjanja baznih stanica udaljava nas od razvoja informacijskog društva koji je preduvjet za daljnji razvoj gospodarstva, civilnog društva i obrazovanja. U skladu s nacionalnom Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa internetu, operateri su dužni osigurati ubrzani razvoj i izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture. Također, na taj način se udaljavamo od ispunjavanja ciljeva plana ‘Digital Agenda 2020.' prema kojem svi građani EU moraju imati osiguran pristup širokopojasnoj mreži.

Ujedno, razvoj i gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture je od državnog interesa, prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

Ako građane brine utjecaj baznih stanica na njihovo zdravlje, već godinama se širi neutemeljeni strah, koji nije zasnovan na dokazima i argumentima. Upravo suprotno, znanstveni dokazi i istraživanja koja svake godine provode mnoge zdravstvene organizacije u svijetu, predvođene Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), do sada nisu pokazale povezanost mobilnih telefona sa zdravstvenim smetnjama korisnika. Također, Vipnet kao društveno odgovorna tvrtka stalno provodi mjerenja o utjecaju mreže na zdravlje i okoliš. Mjerenja su potvrdila da su sve izmjerene vrijednosti daleko ispod zadanih. Važno je spomenuti da su u Hrvatskoj na snazi stroži standardi od onih prihvaćenih u EU, primjerice stroži dva i pol puta kada je riječ o graničnim razinama za električno i magnetsko polje.

Sva do sada provedena znanstvena istraživanja utvrdila su da elektromagnetska polja što ih stvaraju bazne stanice ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i okoliš. Vipnet, prije puštanja baznih stanica u rad, provede sva potrebna mjerenja u skladu s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, na temelju kojih Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdaje suglasnost o puštanju u rad bazne stanice. Vipnet posjeduje i mišljenje Ministarstva zdravstva u kojem stoji da Vip mreža nema štetnog utjecaja na ljude i okoliš.

Kada je riječ o mobilnim telefonima, u posljednjem izvješću Svjetske zdravstvene organizacije iz lipnja 2011. godine stoji kako je u posljednjih 20 godina proveden velik broj istraživanja o utjecaju mobilnih telefona na zdravlje, ali nije ustanovljen njihov štetan utjecaj. Također, iako su brojne studije istraživale povezanost izloženosti radiovalovima i moždane električne aktivnosti, kognitivnih funkcija, otkucaja srca i krvnog tlaka, nije bilo konzistentne povezanosti.

Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma (IARC) koordinirala je Interphone studiju dizajniranu da utvrdi postoji li veza između korištenja mobilnih telefona i karcinoma glave i vrata u odraslih. Podaci iz 13 zemalja govore kako nema povećanog rizika od glioma i meningeoma (dvije vrste raka) u osoba koje su koristile mobilne telefone više od 10 godina.