ZADAR- Prije tri dana objavljen je u Narodnim novinama natječaj kojim se traži direktor, odnosno jedini član Uprave Razvojna agencija Zadarske županije.

Natječaj je objavljen isključivo u Narodnim novinama, o njemu nema obavijesti na internetskoj stranici Agencije, kao ni Zadarske županije, a rok prijava je osam dana. Aktualnoj direktorici Sanji Peričić ističe mandat, a obzirom na uvjete natječaja, nesumnjivo je da će to biti reizbor.

Traži se osoba koja ima VII. stupanj stručne spreme ekonomske struke,
najmanje 5 godina radnog staža na poslovima koji su vezani za razvoj
te iskustvo u rukovođenju.