Nakon što je Miro Kučić, dosadašnji predsjednik Udruženja ribarstva i prerade ribe Hrvatske gospodarske komore imenovan pomoćnikom ministra Jakovine za ribarstvo, na čelu grupacije u Komori ga je zamijenio mr. Mario Lovrinov, direktor proizvodnje zadarskog Cromarisa. Na današnjoj izbornoj sjednici grupacije novi pomoćnik ministra Kučić govorio je o prioritetima u sektoru ribarstva. Najavio je uvođenje reda na ribarsko tržište.

 

S obzirom na pad ulova bijele ribe Kučić veću pozornost namjerava dati kočarima, no neće zanemariti ni činjenicu da su i ulovi plave ribe kvantitativno oslabili odnosno da se lovi mala nedorasla riba, zato će se raditi planovi upravljanja pojedinim ribolovnim područjima.

Moramo iskoristiti 8 milijuna eura koliko se hrvatskom ribarstvu nudi kroz strukturne fondove, a moramo i veću pozornost dati marikulturi, kazao je pomoćnik ministra Jakovine za ribarstvo. Naglasio je kako je s obzirom na izlovljenost ribljih resursa u svijetu i golem broj sudionika u ribarstvu - u našoj zemlji čak 100 tisuća, uzgoj ribe je budućnost. Očito, s tim u skladu je i današnje imenovanje Maria Lovrinova iz zadarskog Cromarisa predsjednikom grupacije ribarstva pri Gospodarskoj komori.

 

Subvencija pogonskoga goriva, pomirivanje interesa pojedinih sudionika u ribarstvu od kočara preko plivaričara do malih ribara , davanje većeg značaja uzgoju ribe - prioriteti su novog pomoćnika ministra. Naravno, uz to i suzbijanje sive ekonomije u lancu od ribara preko otkupljivača do prodavača na ribarnici, napominje Kučić.