Temeljem članka 7. Pravilnika o potporama za turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima, Hrvatska turistička zajednica objavljuje Otvoreni javni poziv za kandidiranje za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2011. godini.

Potpore za turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima, Hrvatska turistička zajednica dodjeljivat će za:

Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

• obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju tradicijske graditeljske baštine (tradicijski smještajni, gospodarski i drugi objekti)
• uređenje i stavljanje u turističku funkciju različitih športsko-rekreacijskih sadržaja
• prikupljanje, uređenje i stavljanje u turističku funkciju etno baštine
• zaštita, uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljnih na prirodnoj baštini (vidikovci, zaštićeni parkovi/tematski parkovi, tradicijski i tematski vrtovi i dr.)
• turistička/smeđa signalizacija
Razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije
• uređenje tematskih/poučnih/rekreacijskih staza (šetnice, biciklističke staze, jahačke staze, avanturističke staze, staze maslina i dr.)
• kulturno-turistički programi (kreativne radionice, zavičajni, gradski, županijski muzeji i dr.)
• vinske i druge tematske ceste.

Tradicijske manifestacije i događanja
• manifestacije i događanja temeljena na kulturno-povijesnoj baštini (folklor, tradicijski napjevi i plesovi ...)
• tematska/sezonska događanja vezana uz različite prigode/tradicijske običaje
• prezentacije/tematska događanja temeljena na tradicionalnoj/autohtonoj gastro i eno ponudi

Edukacija
• seminari/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga
• seminari/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda
• seminari/radionice za razvoj gostoprimstva, kulture usluživanja i sl.

Više informacija o natječaju na web stranicama HTZ-a www.croatia.hr i Ministarstva turizma www.mint.hr.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2011. godine.