Ministarstvo je ponovno raspisalo Javni natječaj za sufinanciranje troškova otkupa grožđa u Narodnim novinama broj 125/10, od 12. studenog 2010. godine zbog neispunjenja kvote do koje je ostalo još 17.000 tona.

Pravo sudjelovanja imaju domaće pravne osobe-otkupljivači, a sufinancirat će se otkup do 17.000 tona grožđa proizvedenog u Hrvatskoj u 2010. godini. Pravo sudjelovanja na Natječaju nemaju pravne osobe koje su zaprimile obavijest o udovoljavanju uvjetima Natječaja za sufinanciranje troškova otkupa grožđa objavljenom u Narodnim novinama broj 113/10 od 04. listopada 2010. godine.

Prijave se podnose Agenciji za plaćanja u roku od 12 dana od objave Natječaja. Ministarstvo će potpisati Ugovore s otkupljivačima nakon dostave dokumentacije o izvršenom otkupu, koja se mora dostaviti najkasnije do 10. prosinca 2010. Otkupljivač je obvezan vlasniku grožđa isplatiti cjelokupnu vrijednost isporučenog grožđa najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

Natječaj se mogu pronaći na web stranici Ministarstva www.mps.hr - Javni natječaji ili na stranicama Narodnih novina br. 125/10 www.nn.hr - Oglasni dio.