ZADAR- Zadarski Cenmar više ne postoji, a ni nova tvrtka Cromaris, koju je osnovao koncern Adris iz Rovinja, nema sjedište na Trgu tri bunara.
Iako je uprava tvrtke preselila na Višnjik, u poslovnu zgradu Jadran investa, još uvijek im je službena adresa Trg tri bunara. No, glavnu skupštinu dioničara, koja je sazvana 16. lipnja, održat će u Rovinju.
Prema objavljenom dnevnom redu, dioničari će donijeti odluku o pokrivanju gubitka kojeg su imali u prošloj godini, ali i o dokapitalizaciji.
Tvrtka Cromaris, koja je do sada imala temeljni kapital od 60 milijuna kuna, planira se dokapitalizirati za 154,8 milijuna kuna na ukupnih 214,8 milijuna kuna.
Tako velika dokapitalizacija planira se postići upisom 1,1 milijun redovnih dionica po nominalnoj cijeni od 139,5 kuna po dionici, i to od strane postojećih dioničara.
Oni bi trebali imati interes u toj dokapitalizaciji kako bi idućih godina dobivali i dividendu na svij dionički udio.
Postojeći dioničari ove će godine tek pokriti gubitak Cromarisa.