Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja raspisalo je natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 8 „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diversifikacija djelatnosti)" za 2009. godinu pod nazivom „Sufinanciranje izgradnje kopnene infrastrukture za ribarstvo", a odnosi se na na prikupljanje prijava za projekte izgradnje/sanacije/modernizacije/adaptacije ribarskih luka i/ili iskrcajnih mjesta namijenjenih za iskrcaj ribe te izrade dokumentacije potrebne za izgradnju/sanaciju/modernizaciju/adaptaciju ribarskih luka kao luka posebne namjene i/ili iskrcajnih mjesta u okviru luka otvorenih za javni promet. Pravo sudjelovanja imaju Lučke uprave, jedinice lokalne samouprave i područne(regionalne) samouprave i koncesionari pomorskog dobra. Rok za podnošenje zahtjeva na Natječaj je zaključno s datumom 15.listopada 2009.godine.

Zadarska županija predlaže svim jedinicama lokalne samouprave, na čijem području su određena iskrcajna mjesta za ribarske brodove ( Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru - NN-64/09), odnosno koje su u postupku pripreme projektne dokumentacije za izgradnju/sanaciju/modernizaciju/ adaptaciju , ili im je u tijeku izgradnja/sanacija/modernizacija/adaptacija luke posebne namjene - ribarske luka i/ili iskrcajnog mjesta, da se sukladno svojim potrebama prijave na objavljeni natječaj.