ZADAR - U prostorijama Razvojne agencije Zadarske županije održana je prezentacija Zadarskog informatičkog klastera (ZIC-a).
Slijedeći europske trendove u kojima je sve prisutnija tendencija povezivanja poslovnih subjekata, te smjernice i mjere poticaja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Razvojna agencija Zadarske županije inicirala je osnivanje informatičkog klastera u Zadarskoj županiji. To je treći klaster koji djeluje u Županiji uz Zadarski automobilski klaster i Klaster benkovačkog kamena.

Cilj prezentacije bio je upoznati predstavnike jedinica lokalne samouprave o djelatnostima tvrtki, proizvodima i uslugama koje nude, te sinergiji potencijala udruženih u klaster što tvrtke članice klastera i ovu granu regionalnog gospodarstva čini konkutentnom na tržištu.

- Zgodna je okolnost da su u klaster ušle komplemetarne firme. Komplemetarne na način da, što se tiče potreba za informatikom, ZIC može dati kompletnu uslugu, od hardvera, preko umrežavanja, web portala i svega vezano uz web do poslovnih sustava, naglasio je u i ime ZIC-a Faik Garibović.   

Zadarski informatički klaster čine tvrtke: TETRADA d.o.o., PAKEL d.o.o., REEM ELECTRONIC d.o.o., SICO d.o.o. i FUTURO Internet studio. Navedene tvrtke čine grupu bliskih i komplementarnih davatelja usluga koji se okupljaju oko informacijskih prizvoda i usluga, za sve vrste korisnika, kompletirajći svoje proizvodne kompetencije.
 
Zadarski informacijski klaster se uključuje u tržište temeljem izvrsnosti, te razvojem novih proizvoda, kvalitetom, cijenama i rokovima isporuka.

ZIC ima prednost u provođenju zajedničke misije za informacijsku djelatnost potrebnu tvrtkama Zadarske županije, jer uvažava jedino kvalitetu i umrežavanje na razini izvrsnosti, kao i pravovremenu dostupnost svojih resursa.

 

Klaster će djelovati kao mješoviti regionalni klaster u svojoj grani privrede. Napredna tehnologija, zajedničko djelovanje tvrtki udruženih u klaster doprinijet će razvoju poduzetničke sposobnosti osnivača, omogućiti udruživanje novih članova u klaster, te doprinijeti daljnjem gospodarskom razvoju Zadarske županije.